Neviditeľní

Prečo sme nazvali projekt NEVIDITEĽNÍ?

  • Autizmu sa hovorí NEVIDITEĽNÝ postih. Na prvý pohľad dieťa vyzerá ako iné deti, nevidno na ňom, že nevie komunikovať, alebo nerozumie.  Viditeľné ale je, keď sa dieťa zrazu začne správať zvláštne, nepredvídateľne až nepochopiteľne.

  • Problémy rodičov detí s autizmom sú NEVIDITEĽNÉ nielen pre najbližšie okolie, ale aj pre odborníkov, či inštitúcie. Rady typu “veď on/ona z toho vyrastie”, “aj ty si bol/bola taká v jeho veku”, “vysvetlím ti, ako treba dieťa vychovávať” nielenže nepomáhajú, ale väčšinou skôr škodia…

  • Deti sú často NEVIDITEĽNÉ aj pre štát – chýba komplexná starostlivosť pre ľudí s poruchami autistického spektra a to v každej etape ich života.

  • viac hovorí Zuzana Maštenová vo VIDEU:

AUTIZMUS
vznik, prejavy, fakty a mýty

prvý diel série dokumentárnych filmov

Partneri projektu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja