Podporte nás

Autizmus sa v dnešnej dobe týka takmer každého z nás. Deti s poruchami autistického spektra sú súčasťou našej rodiny, širšej rodiny, či okolia. Stretávame ich v každodennom živote – na ulici, v obchode, sú súčasťou kolektívov detí v škôlkach a školách. Častokrát nechápeme ich spôsob komunikácie alebo ich správanie. Je pre nás zvláštne, či dokonca spoločensky neprijateľné. Počet detí s poruchami autistického spektra a podobnými neuro-vývinovými poruchami z roka na rok narastá.

Ako nám môžete pomôcť

Ak nám chcete pomôcť v našej práci s deťmi s PAS alebo chcete podporiť naše osvetové a vzdelávacie aktivity, môžete tak urobiť formou sponzorského daru, darovaním 2 % percent dane alebo dobrovoľníckou činnosťou. Všetkým priaznivcom a sponzorom, ktorí našu činnosť podporili a podporujú patrí naša veľká vďaka, naša činnosť by bez Vás nebola možná!

2% z dane

Venujte nám 2% z daní a pomôžte nám meniť životy detí s autizmom. Poskytnuté prostriedky budú použité na realizáciu terapeutickej práce s deťmi, vzdelávania pre rodičov aj odborníkov a ďalších aktivít v roku 2023.

Vo svojom daňovom priznaní vyplňte naše údaje v časti 2% z dane, alebo použite pripravené formuláre:

Názov: VIA ABA, o. z.
Sídlo: A. Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51018748

Bankové spojenie projekt NEVIDITEĽNI:
IBAN: SK68 7500 0000 0040 3107 3606

Bankové spojenie VIA ABA, o.z:
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2498 4399

AUTIZMUS
vznik, prejavy, fakty a mýty

prvý diel série dokumentárnych filmov

Partneri projektu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja