AUTIZMUS   vznik, prejavy, fakty a mýty

AUTIZMUS
vznik, prejavy, fakty a mýty

https://www.neviditelni.sk/wp-content/uploads/2022/12/02_film01_FINAL_fullHD%202_1.mp4 Čo je autizmus? presnejšie poruchy autistického spektra (PAS) komplexná neurovývinová porucha ovplyvňuje spôsob vnímania seba, svojho okolia a vzťahov s inými ľuďmi spôsobuje...
Prvé rizikové prejavy porúch autistického spektra

Prvé rizikové prejavy porúch autistického spektra

https://www.neviditelni.sk/wp-content/uploads/2023/03/NEVIDITELNI_FILM02_FINAL_NET01.mp4   prvé rizikové prejavy vo vývine dokážu špecialisti identifikovať už v prvých mesiacoch vývinu dieťaťa spoľahlivo diagnostikovať dieťa je možné v 18 mesiacoch, na Slovensku...